NTMA

Розрахунок осьових зусиль, що діють в передачі станка з ЧПУ

Даний калькулятор дозволить Вам розрахувати зусилля, що виникають у передачі верстата при переміщенні порталу по осі X. Отримані дані дозволять дізнатися, яку лінійну силу F потрібно буде прикладати до порталу в осьовому напрямку, щоб переміщати його із заданою швидкістю, а потім на основі отриманих даних, а також даних про ККД передачі і її коефіцієнті редукції - розрахувати інші параметри, наприклад, необхідний момент, який потрібно від крокового двигуна.

Напрямок переміщення осі:
Вага переміщуваної конструкції, кг:
Швидкість, мм/хв:
Величина прискорення:
Вид лінійних підшипників на осі:
Інші зусилля (від обробки матеріалів тощо), кгс

Результати розрахунку
Сила інерції (виникає через прискорення), кгc:
Сила тертя, кгс:
Зовнішні сили, кгс:
Сумарне навантаження, кгс: